Utbildningar inom Google Analytics

Google Analytics är Googles eget verktyg för att analyser data som kommer från den webbplats som man har kopplat samman. Med fördel så används detta verktyg för att bland annat spåra hur en kund rör sig på en webbplats. Det kan handla om att räkna hem vilka produkter som säljer bäst, och därefter lista dem högst upp på webbplatsen för att öka försäljning. Eller så kan man hörröra vilka sidor som har mest avhopp bland besökarna och sedan optimera de sidorna så att relevansen och innehållet bättre stämmer överens med kundens förväntningar. Genom att gå en utbildning i Google Analytics, förbättrar du dina förutsättningar till att skapa mer kostnadseffektiva affärer.

Kommentarer kan inte lämnas på detta inlägg.