Utbildning till elektriker

Är du intresserad av att utbilda dig till elektriker i Borås, Göteborg, Malmö eller någon annan stad? Läs mer om vad det innebär och vilka olika benämningar på elektriker som finns. Det kan vara lite av en djungel att veta vilken elektriker som ska anlitas och vem som utför vad. Är det någon skillnad på elektriker och elinstallatör till exempel? Finns det några andra yrkesmän som får utföra elinstallationer, och finns det fler olika behörigheter för en elektriker?

Fyra olika typer av elektriker

På utbildningarna i Sverige finns det fyra olika huvudgrupper som elektriker har delats in i, dessa kallas för serviceelektriker, svagströmselektriker, installationselektriker samt industrielektriker. För att komplicera det hela något så finns det också ett system av bokstäver som kännetecknar de olika behörigheterna, från AB till BB3. AB talar om att elektrikern har en ”Allmän behörighet” och innebär att man får utföra alla sorters elarbeten. BB3 betyder att en elektriker har ”begränsad behörighet” och siffran innebär att elsäkerhetsverket behovsprövar ens behörighet från fall till fall.

Serviceelektrikern

En serviceelektriker är inriktad på att felsöka och reparera ett elsystem och arbetar ofta på skolor, industrier och andra offentliga institutioner men utför även tjänster i privata hushåll. Ringer du felsökning vid ett strömavbrott får du troligtvis ett besök av en serviceelektriker.

Svagströmselektrikern

En svagströmselektriker kan också kallas för teletekniker och är mer inriktad mot att arbeta med den elektriska datan i telefoni- och larmsystem. Svagströmselektrikern utför installation av data- media- och bildöverföring i skolor och på arbetsplatser. Det ingår även kabeldragning och viss programmering.

Installationselektrikern

Installationselektriker är den vanligaste typen av elektriker i Sverige och som utför elinstallationer i bostäder och kontor, men även på nybyggen och industrier. Om du väljer att utbilda dig till den här typen av elektriker så får du genomgå en komplett elutbildning samt gå som lärling under tiden. När du har arbetat som installationselektriker i mer än 4 år så går det att söka allmän behörighet och starta den egen firma.

Industrielektrikern

Som industrielektriker arbetar du inom industrin (vilket hörs klart och tydligt på namnet). För det mesta får en industrielektriker fixa maskiner som har fel på det elektriska. Att ha koll på programmerbara styrsystem och industriprocesser ingår i utbildningen.

Lycka till med din utbildning, oavsett vad du väljer!